Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Tacksägelsedagen

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen.Temat för gudstjänsten är Lovsång, vilket naturligt hör ihop med tacksägelse. Vi ska förstås tacka Gud i varje gudstjänst, men denna gudstjänst fokuserar särskilt på vår tacksamhet.

Läs mer om Tacksägelsedagen och om kyrkoåret på länkarna här nedanför

Backar och tråg fyllda med äpplen.

Tacksägelsedagen

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.