Foto: Magnus Aronson/IKON

Själavårdande samtal

Många söker sig till kyrkan för själavårdande samtal. Här i Lagunda församling finns flera präster som du kan kontakta för själavårdande samtal.

Själavård är kyrkans ord för samtal, stöd och omsorg som utgår från en människas andliga välbefinnande - att vårda själen.

Enskild själavård

Den enskilda själavården är till för dig som vill samtala om livsfrågor eller problem. Du kan komma själv, som par eller i en mindre grupp. Samtalet bygger på en förtroendefull relation mellan prästen och dig. Ni kan träffas vid ett eller flera tillfällen. 

Enskild själavård handlar ofta om att i samtal bearbeta det du bär på. Prästen lyssnar på dig och i samtalen får du möjlighet att hitta dig själv, lösa ditt problem eller får stöd om problemet inte kan lösas. 

Du samtalar med en präst eller diakon som tror på Gud, har kristna värderingar och räknar med Guds närvaro i liv och död. Du och prästen eller diakonen kan under samtalet be till Gud. Detta skiljer själavården från andra former av samtalshjälp, trots att det kan finnas andra likheter. Ibland hänvisar själsörjaren vidare till läkare, psykolog eller samtalsterapeut. 

Tystnadsplikt

Prästen har absolut tystnadsplikt i fråga om sådant som denne har fått veta under enskild själavård. Detta innebär att prästen inte får bryta tystnadsplikten under några omständigheter.

Behöver du någon att prata med?

Välkommen att kontakta någon av oss präster i församlingen!
Samtalen är kostnadsfria.

Präster i församlingen