Foto: Linda Mickelsson/IKON

Samtal och själavård

Vill du samtala om livsfrågor eller om något som tynger dig? Ta kontakt med präst eller med diakoniassistent med själavårdsutbildning från Sankt Lukas.

Själavård är kyrkans ord för samtal, stöd och omsorg som utgår från en människas andliga välbefinnande - att vårda själen.

Den enskilda själavården är till för dig som vill samtala om livsfrågor eller problem. Ni kan träffas vid ett eller flera tillfällen. Enskild själavård handlar ofta om att i samtal bearbeta det du bär på. Du samtalar med någon som tror på Gud, har kristna värderingar och räknar med Guds närvaro i liv och död. Ni kan under samtalet be till Gud. Detta skiljer själavården från andra former av samtalshjälp, trots att det kan finnas andra likheter. 

Samtal med själavårdare utbildad vid Sankt Lukas

Församlingens diakoniassistent Michael är utbildad vid Sankt Lukas. Det är en organisation på kristen grund med 40 professionella mottagningar för samtal och terapi, runt om i landet. Sankt Lukas utbildar och fortbildar också människor som arbetar med själavård. 

Om du är medlem i Lagunda församling kan du kostnadsfritt träffa Michael för samtal vid tre tillfällen. Varje samtal tar 45 minuter.

Om du inte är medlem i Lagunda församling finns också möjlighet att boka in samtal, men då stå för kostnaden. Detta gäller också om ett företag vill boka samtal för anställda. Kontakta Michael för mer information.

Michael Liliequist

Lagunda församling

Mer om Michael Liliequist

Diakoniassistent och medarbetare i konfirmandarbetet. Ledare för Samtal om tro.

Boka in samtal med präst

Prästerna i församlingen finns tillgängliga för samtal och enskild själavård. 

Vid enskild själavård har en präst absolut tystnadsplikt. 

Präster i församlingen