Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal och stöd

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig.

Om du behöver någon att tala med, läs mer under Själavårdande samtal. Nattetid kan du ringa 112, när det är akut, och be att få tala med jourhavande präst.

Behöver du någonstans att vara, ett sammanhang att få höra till? Här på webbplatsen kan du läsa mer om alla våra verksamheter. Förhoppningsvis finns där något för dig.

Och välkommen till någon av våra kyrkor för att fira gudstjänst, eller bara få vara till en stund. Läs mer under Gudstjänst, grupper och gemenskap.

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Präster i Lagunda församling

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

Hillevi Bergvall

Lagunda församling

Komminister, Präst

Michael Liliequist

Lagunda församling

Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag