Meny

Program och medverkande

Intressanta föreläsningar om kyrka och kulturarv, nu och i framtiden.

Övergripande program

9.15 Morgonbön (utomhus) och kaffe.
10.00 Inledning samt Pass 1 och 2
12.00 Lunch (ange ev specialkost vid anmälan)
13.30 Pass 3 och 4 samt ”powervisningar” av kyrkan
15.30 Kaffe, diskussion och avslutning. Dagen är slut 16.45.

Fyra föredrag/seminarier

Med Olle Burell, Jan Sandred, Markus Holmberg samt Daniel Eriksson och Anton LIndborg från Lindborgs AB. 

Kreativitet och innovation för levande kyrkor och församlingshem.

Olle Burell. Arkitekt utbildad på KTH. Har haft en lång rad uppdrag som förtroendevald på hög nivå inom kyrka och samhälle.

Kyrkan som innovativ aktör i utveckling för svenskt kulturarv och hållbarhet.
Jan Sandred. Programansvarig på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Nyligen utsedd till nationell expert för ”kultur, kreativitet och ett inkluderande samhälle” inom Horizon Europe som är Europeiska Unionens program för forskning och innovation.

Öppna kyrkor.
Markus Holmberg, kontraktsprost i Norra Västmanlands kontrakt, kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo församling. Lång erfarenhet av kulturarvsfrågor som kaplan i Uppsala och Västerås domkyrkor.

Nytt liv i en kulturbyggnad genom kulturåterbruk. Projektet Nysätra folkskola. Olle Burell med Anton Lindborg och Daniel Eriksson från lokala byggfirman Lindborgs med långvarigt samarbete med kyrkan och flera pågående gemensamma projekt.

Inledning och avslutning

Carin Åblad Lundström. Kyrkoherde i Lagunda församling, teologie doktor och byggnadsingenjör. Drivande bakom kulturarvsdagen 2018 i Holm (också Lagunda församling) och med lång erfarenhet av kulturarvsfrågor från både Skara och Uppsala stift.

Samtal och visningar

Informationsbord om kyrkligt kulturarv i Uppsala stift med Cecilia Wallin och Sarita Dale från stiftskansliet.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

Möjlighet att få visning av skolmuseet med Lagunda Hembygdsförening.

Powervisningar av Nysätra kyrka.