Präster

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

Präster

Hillevi Bergvall

Lagunda församling

Komminister, Präst, Meditation/Andlig fördjupning

Michael Liliequist

Lagunda församling

Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag