Vikarierande kyrkoherde

Nyhet Publicerad Ändrad

Under perioden 13-19 maj har kyrkoherde Carin Åblad Lundström semester. Vikarierande kyrkoherde vid brådskande ärenden är kyrkoherde Johan Lautmann.

Under Carins semester kan du i de flesta ärenden kontakta Lagunda församling på 0171-460070 eller lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se för att få hjälp och vid behov kontakt med någon av församlingens präster.

I brådskande ärenden vikarierar Johan Lautmann, som är kyrkoherde i Balingsta. Han nås på tel 018-39 50 14 och e-post Johan.Lautmann@svenskakyrkan.se.