Foto: Clement McKay, Malin Lignert/IKON

#vardeljus

Nyhet Publicerad

Som en del av #metoo har också kvinnor inom Svenska kyrkan valt att dela sina berättelser och sätta ljus på tystnadskultur och maktstrukturer som behöver förändras. Nu är det nog. Tystnad behöver brytas och skammen placeras där den hör hemma.

Ett upprop har idag, fredag 24 november, publicerats på Kyrkans tidning och på bloggen #Varde ljus. Uppropet är skrivet och undertecknat av kvinnor anställda inom Svenska kyrkan. På bloggen #vardeljus delas nu berättelser ur många liv. Där finns både berättelser om övergrepp i kyrkliga sammanhang som anmälts och där kvinnan fått hjälp, men också berättelser som hittills har burits i ensamhet eller tystats ned. Genom att nu bryta med tystnadskultur, rädsla och strukturer som tillåtit detta att ske, vill uppropet bidra till en förändring. Låt det bli ljus.

Att bryta tystnaden

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Jag har undertecknat uppropet #Vardeljus och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker.