En frälsarkrans ligger runt en folder och en bibel
Foto: Anna Å.R.

Välkommen som konfirmand i Lagunda församling!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi hoppas att du vill ta chansen att vara konfirmand i Lagunda församling. Det ger dig möjligheten att få veta mer om Jesus Kristus och kristen tro. Konfirmationsåret 2022-2023 startar i september 2022 och avslutas med konfirmation i slutet av juni 2023. Är du född 2008 eller tidigare är du välkommen att vara med!

Konfirmation innebär att du får grundläggande undervisning om kristen tro och kristet liv. Möjlighet att reflektera över livsfrågor utifrån kristen tro, hur man går på gudstjänst och varför, olika sätt att be och varför vi läser Bibeln. 
Ordet konfirmation betyder bekräftelse och är att bekräfta dopet genom att göra det aktuellt i ens liv. 

 

 

Konfirmation och deltagande i ungdomsgrupp med fördjupningskurs efterföljande år möjiggör ansökan till Romresa!

Välj mellan grupp ALFA eller grupp BETA:

Grupp ALFA:

- Inskrivning söndagen den 18 september 2022. 
- Sex söndagsträffar (start första advent) i samband med gudstjänst, varav två helger startar på lördagen och har övernattning. 
- Dagläger söndag-torsdag från skolavslutningen till midsommar 2023. Ett par övernattningar ingår. 
- Utöver träffarna är vi med på gudstjänster och volontärverksamhet. 
- Konfirmation den 25 juni 2023. 

Grupp BETA:

- Inskrivningsträff söndagen den 18 september 2022. 
- Enskilda uppgifter under läsåret. 
- Dagläger söndag-torsdag från skolavslutningen till midsommar 2023. Möjlighet till ett par övernattningar. 
- Utöver träffarna är vi med på gudstjänster och volontärverksamhet. 
- Konfirmation den 25 juni 2023. 

Enskild konfirmation

Vill du konfirmeras men inte i grupp? 

Kontakta oss för att göra en plan. 

Konfirmation 2022-2023

Anmäl dig innan den 28 augusti 2022.

Anmälan