Rolf Johansson har avlidit. Frid över hans minne.

Nyhet Publicerad

Lagunda församlings kyrkorådsordförande Rolf Johansson har idag somnat in efter en kort tids sjukdom. Vi ber för Rolf och hans nära, och lyser frid över hans minne.

Det är med stor sorg som Lagunda församling idag tagit emot beskedet att Rolf Johansson, ordförande i församlingens kyrkoråd, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Rolfs familj som funnits vid hans sida och nu följt honom fram till livets gräns.

Rolfs varma hjärta och innerliga kärlek till hembygden och till kyrkan har präglat stora delar av hans liv. I många år har han funnits med i styrelser, föreningar, körer och kyrkoråd, och han kommer att bli saknad både i sina förtroenderoller och som omtyckt medmänniska. Hans vänlighet och omsorg om sina nära och kära och om människorna här i Lagundabygden och i församlingen har betytt mycket.  

Lagunda församling kommer att sakna dig, Rolf.
Tack för allt du gjort, och allt du gett åt kyrkan och oss alla.
Vi ber för dig och för dina kära.
Må du med din tenorstämma få fortsätta sjunga dina favoritsånger ända tills den dag vi möts igen på andra sidan.  

Vila i frid, Rolf.

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång. 

Änglar den sjöngo
först för marken herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarna är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Sv Psalm 297

En kondoleansbok kommer att finnas i Giresta kyrka i samband med söndagens högmässa, och därefter i Kyrkstugan.

Kondoleansbok