Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

2 x Kyrkofullmäktige sammanträder 11 december

Nyhet Publicerad Ändrad

Klockan 17: sammanträde med nuvarande kyrkofullmäktige. Klockan 17.30: sammanträde med det nyvalda kyrkofullmäktige.

Den 11 december är det två sammanträden i Kyrkstugan. Klockan 17 möts nuvarande kyrkofullmäktige i Kyrkstugan för att fatta beslut i ett fastighetsärende. Klockan 17.30 möts det nyvalda fullmäktige för att bland annat utse kyrkoråd och valnämnd för den nya mandatperioden som inleds vid årsskiftet.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga. Den som vill får närvara vid sammanträdet som åhörare, och den som önskar få del av protokollen kan kontakta Mikael Dagoberg på församlingens kansli.