Foto: NatWhitePhptography/Pixabay

Kyndelsmässodag med ljus och sång

Nyhet Publicerad Ändrad

När tar din jul slut? I kyrkans år har vi nu kommit fram till slutet av jultiden. Välkommen att fira kyndelsmässodagen i Giresta och Nysätra kyrkor.

På söndag 3 februari är det Kyndelsmässodagen, som också kallas Jungfru Marie Kyrkogångsdag. Ofta firas gudstjänster med ljustema. I många kyrkor välsignar man på kyndelsmässodagen de ljus som ska användas i kyrkan under året.

Här i Lagunda församling är det högmässa i Giresta kyrka klockan 11, med Hillevi Bergvall och Lena Westberg. I Nysätra kyrka kl 15 firas kyndelsmässodagen med ljusvälsignelse och körsång, Hillevi Bergvall, Lena Westberg och körsångare.

Texterna på Kyndelsmässodagen handlar om hur Jesus enligt judisk lag bars fram i templet av Josef och Maria när han var fyrtio dagar. I templet finns Symeon och Hanna som är gamla och har väntat, hoppats och trott på Gud under hela sina liv. När Jesusbarnet bärs fram i templet blir det tydligt för dem att Jesus är Gud och de ser Jesusbarnet som Guds gåva. Symeon menar att han nu när han sett ljuset kan dö i frid och dagen har därför kommit att handla om ljuset (kyndel är ett gammalt ord för ljus).