Jul-Messy söndag 26 november

Nyhet Publicerad Ändrad

Messy Church innebär kreativ och kul kyrka. Nu är det dags för årets Jul-Messy: välkommen att tjuvstarta advent och jul under en eftermiddag för alla åldrar i Långtora!

För planeringens skull behöver vi veta senast 22 november hur många som kommer - anmäl dig till Helena Kinnunen (076-0018800) eller Johanna Andrén (070-652 86 02 eller johanna.andren@svenskakyrkan.se).
Berätta också om ev allergier eller andra behov.

"vanliga messy church" - FYRA TISDAGAR EFTER SKOLA OCH JOBB

Under hösten 2017 träffas vi till Messy Church fyra gånger i Gula huset invid Kyrkstugan: tisdagarna 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. Varje gång klockan 16.45-19.00. 

Barn som vuxna, alla är välkomna. Varje gång har ett nytt tema. 
Vi förbereder gemensamt både gudstjänst och mat och bidrar med vad vi kan inom skapande, musik, matlagning och samtal.
(Anmälan till Johanna senast fredagen innan varje tillfälle)

BONUS-MESSY EN SÖNDAG

Dessutom blir det ett extra Jul-Messy i Långtora: 
Söndag 26 november klockan 15-17.30.

Vad då Messy Church?

Messy Church började praktiseras av Church of England för ca tio år sedan. I Sverige börjar allt fler församlingar att arrangera familjeträffarna, vilket visat sig vara uppskattat med många besökare. Lagunda församling har arbetat enligt samma koncept i några års tid: samling, kreativ aktivitet, pyssel och musik runt temat, matlagning, gudstjänst och som avslutning gemensam middag.

Messy church är till för alla som vill, men vänder sig lite extra till familjer som gärna vill vara med i kyrkan tillsammans men där inte söndagarnas gudstjänster inte passar in i familjens liv just nu.