Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Författarbesök i Nysätra 14 oktober

Söndag 14 oktober klockan 15 kommer författarna Gunnel Furuland och Per Helge till Nysätra församlingshem för en litterär eftermiddag.

Kaffeservering och avslutande andakt.
I samverkan med Sensus.