Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjesöndag om Tacksamhet

14 oktober - Tacksägelsedagen - är det Familjesöndag i Kyrkstugan. Pyssel, gudstjänst kl 15 med barnkör och miniorer, och förstås kyrkfika efteråt.

På söndag den 14 oktober är det Tacksägelsedagen: kyrkans stora tack-dag. Tacksamhet blir förstås också temat för familjegudstjänsten och familjesöndagen - vad är vi tacksamma för?

Välkomna till Kyrkstugan från 13, klockan 13.30 börjar vi pyssla utifrån dagens tema, och klockan 15 är det familjegudstjänst. Då medverkar barnkören och miniorerna. Efter gudstjänsten får vi kyrkfika tillsammans.