Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En extra hjärtlig gudstjänst!

Gudstjänst för små och stora, i Kyrkstugan den 22 april kl 15. Barnkören och miniorerna medverkar. Kyrkfika.

I Kyrkstugan firar vi söndag den 22 april gudstjänst för och med små och stora. Barnkören och miniorerna medverkar i gudstjänsten med tema vänskap. Efter gudstjänsten blir det kyrkfika för alla som vill. Ta med en vän och kom!

Hjärtekyrkan 

En församling, tio kyrkor. En helhet med unika delar. 
Varje söndag firas gemensam högmässa i Giresta kyrka klockan 11, och varje söndag bjuds vi alla in till en av församlingens tio kyrkor klockan 15 för gudstjänst - Hjärtekyrkan.

Hjärtekyrkan är Lagundas namn på hur vi kan samlas kring den kyrka som ligger närmast vårt hjärta. Alla som vill engagera sig för en eller flera av församlingens kyrkor är varmt välkommen att höra av sig! 

Kommande hjärtekyrkor

Söndag 29 april skulle det vara gudstjänst i Holms kyrka men den långa vintern gör att det ännu är för kallt där. Denna gudstjänst flyttas till 3 juni. 

Söndag 6 maj är det gudstjänst i Biskopskulla kyrka, och söndag 13 maj i Kulla kyrka.