Foto: Sofia Imberg Kelhoffer

13 september: Gudstjänst & Afternoon Tea

Välkommen till gudstjänst söndag 13 september kl 15, och efterföljande Afternoon Tea med föredrag i Gamla kyrkskolan.

Den 13 september är det dags för en eftermiddag i Nysätra!
Klockan 15 är det gudstjänst i Nysätra kyrka, och därefter serveras Afternoon Tea i Gamla kyrkskolan. Kyrkoherde Carin Åblad Lundström berättar då också mera om processen med renovering av församlingens lokaler. 

Begränsat antal platser - anmälan behövs

Vi följer FHMs rekommendationer och har begränsat antal platser.
 Nysätra kyrka och Gamla kyrkskolan är tillgängliga.

Anmäl dig senast 10 september till Lagunda - anmälan.