Syntolkning: Andrum utekapell med sittbänkar, pelare och takbjälkar i trä samt vitt tygtak. Det står på gräs invid en kyrogårdsmur.
Foto: Sofia Imberg Kelhoffer

Några månader i Andrum utekapell

Den 9 juli invigdes Andrum utekapell vid Fröslunda kyrka. I två månader har det hunnit användas både till vardag och helg, i glädje och sorg.

Andrum utekapell är en prototyp för hur säkra andliga rum kan utformas, rum där människor kan mötas också i tider av covid-19. Efter några månaders användning från juli till september kan vi göra en första summering av hur vi har använt Andrum så här långt.