Syntolkning: Andrum utekapell med sittbänkar, pelare och takbjälkar i trä samt vitt tygtak. Det står på gräs invid en kyrogårdsmur.
Foto: Sofia Imberg Kelhoffer

Några månader i Andrum utekapell

Den 9 juli invigdes Andrum utekapell vid Fröslunda kyrka. I två månader har det hunnit användas både till vardag och helg, i glädje och sorg.

Andrum utekapell är en prototyp för hur säkra andliga rum kan utformas, rum där människor kan mötas också i tider av covid-19. Efter några månaders användning från juli till september kan vi göra en första summering av hur vi har använt Andrum så här långt.   

Invigning av Andrum 9 juli

Den 9 juli invigdes utekapellet Andrum. Tal, bandklippning, musik och mingel med utomhusanpassad servering.

Syntolkning: kyrkoherde Carin står på en stenlagd halvcirkel framför dubbeldörren in i Gamla kyrkskolan.

Husesyn 24 augusti

Den 24 augusti fick inbjudna gäster gå på husesyn i Kyrkstugan, i Andrum utekapell och i Gamla kyrkskolan i Nysätra. Både lokaler och möten blev mycket uppskattade.

Högmässa vid visitation

Kontraktsprost Fredrik Fagerberg ledde högmässan i Andrum som avslutade prostvisitation i församlingen.