Foto: Pixabay

Miniorer: tisdag efter skolan (fullt!)

Miniorgruppen hösten 2020 är nu fulltecknad. Välkommen åter i januari - anmäl gärna i god tid!

Miniorer är för  barn som går i klass F-3. Ledare hämtar vid flaggstången på skolgården vid skolans slut och efter miniorerna följer ledarna med tillbaka till fritids. Vi börjar med mellanmål och går sedan in i dagens aktivitet. 

 

Kreativitet och skapande, med olika teman och tekniker - färg, lera, pyssel, tyg och papper.    

Dag: Tisdag
Plats: Kyrkstugan
Avgift: 350 kr/termin för material
Bra att veta: Inga kläder man är rädd om. Vi jobbar med färg, lera och lim :-)

Anmälan behövs

För att vi ska kunna planera verksamheten och hämtning/lämning på skolan behöver barn som ska vara med anmäla sig i förväg. 

 

Här anmäler du ditt barn till miniorer (klass F-3) och juniorer (klass 4-6). För båda grupperna gäller att ledare hämtar vid skolan och följer med tillbaka till fritids. Det är viktigt att skolan vet om att barnet ska följa med.

Verksamheten följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Grupperna hålls små, vi är noggranna med handhygien och med ventilation/vädring. Givetvis ska både ledare och barn vara fullt friska för att komma till verksamheten.

ANMÄLAN AVSER

BRA ATT VETA Om det blir för få anmälda till en grupp kommer den att ställas in. Det finns också ett maximalt antal deltagare per grupp. Om antalet anmälda deltagare blir fler kan vi komma att tillämpa väntelista.

ALLERGIER OCH SÄRSKILDA BEHOV. Om ditt barn är allergisk eller är i behov av särskilt stöd av något slag vill vi att du meddelar oss det i förväg. Kontakta i så fall ledare Judit Warpe.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Lagunda församling behöver hantera personuppgifter om barn som deltar i verksamhet, och om deras vårdnadshavare. Uppgifterna är bara tillgängliga för ledarna. Uppgifterna används för den verksamhet som barnet är anmält till, och för att bjuda in till kommande verksamhetsår. Mer om hur Lagunda församling arbetar med personuppgifter och GDPR finns på www.svenskakyrkan.se/lagunda/integritet

Kontakt

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Mer om Judit Warpe Nymansson

Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.