Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjesöndagar

Fyra gånger under hösten är det familjesöndag: vi skapar i dagens tema, firar familjegudstjänst och kyrkfikar ihop. Alltid i Kyrkstugan.

Barn som vuxna, alla är välkomna. Varje gång har ett nytt tema.

fyra söndagar under hösten, klockan 13.30-17 

Under hösten 2019 träffas vi till Familjesöndag fyra gånger i  Kyrkstugan: 8 september, 13 oktober, 10 november och 15 december.  

Varje gång har ett nytt tema. Oftast medverkar miniorer och/eller barnkör i familjegudstjänsten.