Meny

Mera musik av flera

Har du drömt om att lära dig orgel? Spelar du något instrument och skulle vilja medverka i gudstjänster? Är du en hejare på slagverk och vill skapa musik ihop med barnkören? Vilken musik vill just du bidra med?

Det finns utrymme för musik av många slag. Det finns utrymme för engagemang av många slag. Vi vill gärna ha kontakt med dig som vill medverka i gudstjänsterna eller musicera tillsammans med körerna. Och förstås med dig som alltid velat prova på att spela orgel men inte kommit dig för.

Hör av dig till någon av församlingens musiker! Vi gillar musik och mera musik!

Lena Westberg

Lagunda församling

Mer om Lena Westberg

Kyrkomusiker och körledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker i barnverksamhet och körledare för Voices. Kommunikatör och vissa ansvar inom fastighet och organisation.