Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lagunda: Förbön 22-28 april

I Lagunda och East Vale ber vi denna vecka för alla som firar gudstjänst i Lagunda församling samt för Hjälsta kyrka och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete.

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som vänner i det kristna livet vill vi också regelbundet be för och med varandra.

Till grund för denna regelbundna bön finns East Vale Group förbönskalender samt Lagunda församlings förbönskalender. Förbönsämnena är angivna utifrån East Vales traditioner. De är utformade så att de oftast är gemensamma eller likartade. 

I Lagunda ber vi för veckans böneämnen vid torsdagens förbönssamling och vid söndagens högmässa, samt enskilt och i grupper.