Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kulturarvsdag 23 augusti

Kyrkligt kulturarv i förändring: tvärvetenskaplig föreläsningsdag i Holms kyrka.

Med startpunkt i själva kyrkobyggnaden - och dess skiftande historia alltifrån slottskyrka via sädesmagasin och återinvigd kyrka över till dagens orenoverade skick och sporadiska användning som sommarkyrka - belyser programmet vård och underhåll i ett längre perspektiv. Hur kan det lagskyddade kyrkliga kulturarvet bevaras, brukas och utvecklas? Och, är det egentligen så farligt att stänga en kyrka?