Foto: David Thunander

Gudstjänster under sommaren

Söndagar mässa och gudstjänst, i veckorna andakt, veckomässa och gudstjänst. Det firas många gudstjänster i församlingen också sommartid.

En gudstjänstvecka i översikt

Söndag

Kl 10 Mässa i Andrum utomhuskapell (18 juli gudstjänst)

Kl 15 Gudstjänst i någon av kyrkorna. Se kalender för plats. Denna gudstjänst webbsänds (om tekniken tillåter).

För midsommarhelgen gäller särskilda tider:
26 juni Midsommardagen kl 15 Gudstjänst i Andrum utomhuskapell
27 juni Högmässa med konfirmation, Giresta kyrka. 
kl 15 Gudstjänst i Nysätra kyrka.

Onsdag

Andakt i anslutning till Sommarmusik, i Giresta/Hjälsta kyrka.

Torsdag

kl 8.15 Mässa i Kyrkstugan
Därefter Bibelsamtal inför helgen

Fredag

kl 14 Gudstjänst inför helgen, Liljegården
(gudstjänsterna på Liljegården tar paus 9 juli-5 augusti)

Söndagen visas torsdag till torsdag, och byts inför helgen.