Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

East Vale: Förbön 22-28 april

I East Vale och Lagunda ber vi denna vecka för alla som firar gudstjänst i S:t Georges och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete.

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som vänner i det kristna livet vill vi också regelbundet be för och med varandra.

Till grund för denna regelbundna bön finns East Vale Group förbönskalender samt Lagunda församlings förbönskalender. Förbönsämnena är angivna utifrån East Vales traditioner. De är utformade så att de oftast är gemensamma eller likartade. 

I Lagunda ber vi för veckans böneämnen vid torsdagens förbönssamling och vid söndagens högmässa, samt enskilt och i grupper.