Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Domssöndagen

Den sista söndagen på kyrkoåret är Domssöndagen. Texterna handlar om att tiden är begränsad, men också om framtiden och om Guds rike.

Domssöndagstiden är en tid för eftertanke. Kyrkoårets texter handlar om hur vi människor behöver ansvara för hur vi lever våra liv. Vi blir påminda om döden.

Bibeltexterna utmanar oss att leva i ansvar för skapelsen och livet. De ger också ett hopp om en ny möjlighet, en ny himmel och en ny jord. 

Att fira domssöndag är ett sätt att ta på allvar att vi inte är utlämnade åt våra egna domar och fördomar. I kristen tro ligger domen hos Gud som har skapat oss och som har visat oss sitt ansikte i Jesus Kristus.

Därför handlar domsöndagen om att Gud har sista ordet när det gäller världen och våra liv. Genom Jesus har han visat att det innebär kärlek och evigt liv för människan i Guds närhet och kärlek. 

Läs mer om Domssöndagen och om kyrkoåret på länkarna här nedanför

Gyllene och rött konstverk med kors i mitten

Domsöndagen

Söndagen före domssöndagen och domssöndagen är de två sista söndagarna på kyrkoåret. De handlar om att tiden är begränsad, men också om framtiden och om Guds rike.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.