Foto: Magnus Aronson/IKON

Diskantkör: måndag 15-16

Diskantkören för åk 3 och uppåt träffas varje måndag. Vi håller till i Kyrkstugan. Första stunden ses vi ihop med den yngre barnkören och sedan fortsätter Diskanterna själva.

Diskantkören är tänkt för dig som växt ur barnkören. Nya sånger, nya musikstilar - och vi börjar prova att sjunga i stämmor. 

Terminen startar 14 januari. 

Diskantkören medverkar i Familjesöndag några gånger per termin. Familjesöndag startar 13, klockan 13.30 börjar vi med pyssel på dagens tema, och klockan 15 är det familjegudstjänst där diskantkören och barnkören sjunger. Efter gudstjänsten är det kyrkfika för små och stora.

Familjesöndagar under våren är 13 januari (då har inte diskantkören något särskilt uppdrag men är väldigt välkomna), och därefter 10 februari, 10 mars, 7 april och 12 maj.  Dessa gånger sjunger barnkören i gudstjänsten.

Anmälan behövs

För att vi ska kunna planera verksamheten behöver barn som ska vara med anmäla sig i förväg. Det går bra att komma och prova på några gånger, men därefter vill vi att barnet bestämmer sig för om hen vill vara med hela terminen eller inte. Alla är viktiga både vid övningar och framträdanden! 
Det går bra att göra intresseanmälan per e-post. Vid första övningen får barnet med en blankett hem där du fyller i kontaktuppgifter, ev allergier, särskilda behov eller något annat vi behöver veta om.

Barn och familj

Barnen har en särskild plats i kyrkans liv. Här finns öppen förskola flera dagar i veckan, aktiviteter för skolbarn, och gudstjänster för små och stora - välkommen!

Barn, färg, händer

Familjesöndagar

Familjesöndagarna i sin vanliga form har fått ta paus under våren 2020 för att undvika smittspridning. En del inspelat material finns här på sidan, och vi håller kontakten via Facebookgruppen Kyrkis i Örsundsbro - välkommen dit!