Begravningsavgift

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017. 24,6 öre per hundralapp

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

DEN EXAKTA AVGIFTSSATSEN

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad.

BEGRAVNINGSAVGIFTEN TÄCKER KOSTNADERNA FÖR:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • Transporter inom Göteborg efter bisättning
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • Kremering
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • Gravplats i 25 år
 • Skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

KYRKOAVGIFT
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (kyrkoskatten) också kostnaderna för:

 • Präst från Svenska kyrkan
 • Församlingskyrka
 • Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • Processionsbärning av kistan.

DÖDSBOET BESTÄLLER OCH BETALAR FÖR FÖLJANDE:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal
 • Extra musik och sång
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå