Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkör: tisdag 15.30-16

Barnkören för åk F-2 träffas varje tisdag, direkt efter miniorerna för samma åldrar. Ledarna följer med tillbaka till fritids efter kören klockan 16.

Barnkören är tänkt för barn från förskoleklass till och med årskurs 2.  De flesta barnen är med också i miniorerna som är tisdag 14-15.30, och så fortsätter vi sjunga en halvtimme. Klockan 16.00 går vi tillbaka till fritids, men barn kan också hämtas av vuxen direkt vid Kyrkstugan. 

Terminen startar 3 september.

Barnkören medverkar i Familjesöndag några gånger per termin. Familjesöndag startar 13, klockan 13.30 börjar vi med pyssel på dagens tema, och klockan 15 är det familjegudstjänst där barnkören sjunger. Efter gudstjänsten är det kyrkfika för små och stora.

Familjesöndagar under hösten är 8 september, 13 oktober, 10 november och 15 december (med adventssånger och luciatåg!)

Anmälan behövs

För att vi ska kunna planera verksamheten och hämtning/lämning på skolan behöver barn som ska vara med anmäla sig i förväg.
Det går bra att komma och prova på några gånger, men därefter vill vi att barnet bestämmer sig för om hen vill vara med hela terminen eller inte. Alla är viktiga både vid övningar och framträdanden! 
Det går bra att göra intresseanmälan per e-post. Vid första övning får barnet med en blankett hem där du fyller i kontaktuppgifter, ev allergier, särskilda behov eller något annat vi behöver veta om.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Mer om Johanna Andrén

Pedagog med ansvar för verksamheter för barn och familj.