Foto: Adobe Stock

Barnkör: tisdag 15.30-16

Barnkören har paus för ordinarie träffar mars-maj 2020 för att undvika smittspridning. Vi håller kontakten via mejl, och för alla som vill Facebookgruppen Kyrkis i Örsundsbro - välkommen dit!

Barnkören är tänkt för barn från förskoleklass till och med årskurs 2.  De flesta barnen är med också i miniorerna som är tisdag 14-15.30, och så fortsätter vi sjunga en halvtimme. Klockan 16.00 går vi tillbaka till fritids, men barn kan också hämtas av vuxen direkt vid Kyrkstugan. 

Barnkören medverkar i Familjesöndag några gånger per termin. Familjesöndag startar klockan 13.30 med pyssel på dagens tema, och klockan 15 är det familjegudstjänst där barnkören sjunger. Efter gudstjänsten är det kyrkfika för små och stora.

Familjesöndagar under hösten är 2 februari, 1 mars, 5 april, 10 maj och 7 juni (med sommarfest!)

Anmälan behövs

För att vi ska kunna planera verksamheten och hämtning/lämning på skolan behöver barn som ska vara med anmäla sig i förväg.
Det går bra att komma och prova på några gånger, men därefter vill vi att barnet bestämmer sig för om hen vill vara med hela terminen eller inte. Alla är viktiga både vid övningar och framträdanden! 
Det går bra att göra intresseanmälan per e-post. Vid första övning får barnet med en blankett hem där du fyller i kontaktuppgifter, ev allergier, särskilda behov eller något annat vi behöver veta om.

Kontakt

Barnverksamhet och barngrupper har en gemensam e-postadress: lagunda.barn@svenskakyrkan.se.

Ledare för barnkören är Sofia och Judit.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Mer om Judit Warpe Nymansson

Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.