Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender i advent och jultid

Följ med genom adventstid och jultid med Lagundas egen kalender.

Vi räknar ner till jul med adventskalendern och fortsätter med julens tolv dagar. Innehållet i luckorna är hämtat ur våra tio kyrkors rika kulturarv. Följ med och upptäck!