7 dec - Änglarna

Idag har Angela och Angelika namnsdag. Namnen betyder de änglalika. I dagens lucka hittar vi änglarna.

Änglar i Giresta kyrka. Målning av Olle Hjortzberg. Foto: SIK/Lagunda

Idag har Angela och Angelika namnsdag. Namnen kommer från det latinska angelica – den änglalika.

Det svenska ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiskans ángelos som betyder budbärare. En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare.

I nya testamentet finns goda änglar, såsom Gabriel och Mikael, och onda änglar, som Satan. Gabriel är den ängel som kommer till jungfru Maria och berättar att hon ska föda Messias. Flera andra änglar uppenbarar sig när Jesus föds och berättar för herdarna vad som hänt.

Tron på skyddsänglar är utbredd inom kristendomen men det finns ingen enhetlig uppfattning om dem mellan olika kristna samfund.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!