Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

4 söndagar = 4 gudstjänstdagar

Fyra typer av söndagar med olika program för gudstjänster. Det är alltid gudstjänst klockan 11, 15 och 18, men vilka slags gudstjänster som firas dessa klockslag varierar i en rytm om fyra veckor.

Rikare och mer varierat gudstjänstliv

Att fira gudstjänst är själva grunden i församlingens liv. Med gudstjänster av olika slag kan fler hitta sin gudstjänst. Målet att gudstjänstlivet ska utvecklas och bli rikare, mer tillgängligt och mer levande.

Samtidigt ska det vara enkelt att mitt i variationen hitta till gudstjänster och känna en rytm. Därför är strukturen enkel: gudstjänsterna är samlade i fyra typer av söndagar. Söndagarna finns i ett rullande schema under september-december och januari-maj. Varje söndag är det antingen högmässa eller mässa.

De olika gudstjänsterna på söndagar

På pingstdagen 2018 började Svenska kyrkan använda en ny handbok för guds­tjänster. Handboken ger ramar, och inom ramarna finns frihet att forma levande gudstjänster för olika kyrkor, olika grupper och olika sammanhang. I Lagunda kommer vi att fira en rad olika gudstjänster på söndagar:

  • Högmässa, Giresta kyrka. Högmässa på välbekant vis. Nattvard.
  • Gudstjänst, Giresta kyrka. En gudstjänst utan nattvard, med lite friare form. Här passar det väldigt bra med dop!
  • Gudstjänst på nytt sätt, Giresta kyrka/Kulla kyrka. En gudstjänst där vi tillsammans utforskar, läser, sjunger och provar nya kyrkohandboken utifrån olika teman.
  • Mässa, Gryta kyrka. Mässa med nattvard. Kvällstid. Ibland med tema eller extra musik.
  • Meditation, Kyrkstugan. Meditation, söndagkvällar.
  • Gudstjänster/temagudstjänster i Nysätra, Hjälsta, Kulla, Fröslunda, Långtora och Fittja kyrkor. Temagudstjänster som utformas för och med respektive kyrka.
  • Gudstjänst för familj/ungdom, Kyrkstugan. Enklare gudstjänster som passar särskilt bra för barnfamiljer och/eller ungdomar. Ofta medverkar barngrupper, eller konfirmander/unga.