Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

4 dec - liturgisk färg lila/blå

Kyrkans textilier har olika färg beroende på var vi är i kyrkoåret. Adventstiden har fastetidens lila eller blå färg.

Kyrkans textilier finns i kyrkoårets färger. Bild: SIK/Lagunda

Advent är förberedelsetid, fastetid, inför julen. Precis som vid fastan inför påsken är den liturgiska färgen lila eller blå. I Sverige förekommer också blå som liturgisk färg under fastan och advent.