20 dec - Moses namnsdag

Moses såg en buske som brann utan att förtäras, och hörde Guds röst. Det är en av berättelserna om Moses i Gamla testamentet.

Moses och den brinnande busken. Takmålning. Foto: SIK/Lagunda

Idag har Moses och Israel namnsdag. Israel är ett hebreiskt namn som betyder ungefär "'Gud strider" eller "Guds kämpe". Israel är också ett efternamn. Namnet Israel har funnits i Sverige åtminstone sedan 1200-talet. Den Heliga Birgittas farfars far hette Israel och han föddes på 1100- eller 1200-talet.

Namnet Moses är förstås bibliskt, från början med egyptiskt ursprung. Namnet betyder son, eller barn. Den bibliska gestalten Mose, eller Moses (eller på andra språk Moyses, Mωϋσῆς, מֹשֶׁה/Moshe, موسىٰ/Musse) var en hebreisk religiös ledare, lagstiftare och profet. Han är den som nedtecknar Torah, Moseböckerna. Berättelserna om honom finns i Gamla testamentet. En av dem beskriver hur han befriar Israels folk ur det egyptiska slaveriet och leder dem ut ur Egypten.
Beslutet att han ska leda folket ut ur Egypten är inte hans eget utan kommer från Gud. När Mose vallar sina får ser han plötsligt en brinnande buske och hör Guds röst som säger till honom han är den som Gud ska sända för att befria folket. En bild av Moses och den brinnande busken finns bland våra takmålningar.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!