Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

2 dec - Psalmbok från 1697

I dag är det första advent. I kyrkorna sjungs adventspsalmer idag liksom i generationer.

Psalmbok från 1697. Bild: SIK/Lagunda

”Then Swenska Psalmboken
med de stycker som ther til höra / och på följande bladh uppteknade finnas / uppå Kong. Majts nådigste befalning/ Åhr MDCXCV öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad / och åhr 1697 i Stockholm af trycket utgången.”