19 dec - återbruk och textilskatt

Det här är ett bokstöd, ett altarbokstöd. Som bokstöd har det några hundra år på nacken, men tyget är troligen återanvänt från en medeltida skrud. Luckan idag innehåller ett textilt kulturarv.

Återbruk: en medeltida skrud som klär en bokdyna. Foto: SIK/Lagunda

Läsningarna ur Bibeln är förstås en av hörnstenarna i våra gudstjänster. Hur och varifrån texterna har lästs har skiftat genom seklerna. Under vissa perioder har fler texter lästs från altaret, och då har altarbokstöd (kan också kallas altarbokställ eller bokkuddar) gärna använts. Särskilt vanligt var det under 1700- och 1800-talen. Altarbokstöden är tillverkade i trä och klädda med textil, vanligen sammet eller ylle. De kan vara broderade och då oftast i guld eller silver med motiv som kors, växt-ornament eller andra symboler typiska för kyrkorummet. De har också många gånger påsydda band och fransar.

Här är ett altarbokstöd från en av våra kyrkor. Tyget är förmodligen återanvänt från en röd medeltida skrud. Idag används rött – andens och blodets färg – vid pingst och martyrdagar. Hur den medeltida röda skruden kunde användas vet vi mindre om. Det fanns färgordningar under medeltiden, men de var inte desamma överallt utan skiftade mellan olika stift och länder. Då var det inte enbart färgen som avgjorde när en mässhake skulle användas, det var också hur dyrbar eller hur ny den var. Vilka fester den här skruden varit med om innan den blev bokstöd har vi ingen aning om!

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!