18 dec - ett nyfött barn på flykt

Bilden andas frid, men strax efter Jesu födelse fick Maria ta sin nyfödde son och fly för att rädda hans liv. Idag på Internationella Migrationsdagen handlar luckan om människor på flykt.

Maria och Jesusbarnet. Foto: SIK/Lagunda

Dagens luckbild med Maria och Jesus ser ut som en urtyp för helighet och himmelsk frid. Men berättelsen om Jesu födelse och tiden närmast därefter talar om något annat: mot om död, förföljelse och flykt. Maria och Josef var tvungna att ta sin nyfödde son och fly till ett annat land för att rädda hans liv. Det är något som alltför många föräldrar kan känna igen sig i.

Internationella migrationsdagen den 18 december är en av FN:s internationella dagar. Dagen instiftades år 2000, för att uppmärksamma det ökande antalet migranter i världen. Samma dag år 1990 antog FN:s generalförsamling konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter.
Det finns en rad olika skäl till att människor migrerar, påtvingat eller självvalt. Bara i svensk historia finns utvandring, tvångsförflyttning av urbefolkning och invandring av en rad olika skäl. Lyfter vi blicken mot världen är antalet migranter oändligt stort. Det kan handla om nya gränsdragningar i nationalstater, krig och förföljelser, fattigdom eller jakt på bättre och tryggare liv för sig själv och inte minst för sina barn.

Precis som när Josef och Maria flydde med Jesus till Egypten.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!