17 dec - duvan och den heliga Anden

” När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom." I dagens lucka finns duvan.

Dopaltare; på altartavlan en duva som sänker sig ned från himlen. Foto: SIK/Lagunda

I gårdagens lucka hittade vi Johannes Döparen. Vi läste om hur han predikade att människor borde bättra sig och omvända sig för att vara redo att ta emot Messias, och att han döpte många – bland annat Jesus.

I Matteusevangeliet kan vi läsa: ” När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” (Matt 3:16-17). Duvan är en bild för Den helige Ande och nämns på ett flertal ställen i Bibeln.
I många kyrkor hänger en duva ned från predikstolstaket, för att signalera att Guds ord, genom den helige Anden, får nå också oss idag i predikan.
Duvan finns ofta också med som symbol vid dop, som här i bilderna från dopaltaret i en av våra kyrkor. Vi döps i Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Genom den helige Anden får vi del av Guds aktiva kraft, som gör det möjligt för oss att leva som kristna och tjäna honom, mer än vad vi kan av egen mänsklig kraft.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!