15 dec - liljan för Maria

Stiliserade liljor, vad gör de på en kyrkbänk på landet? Är det inte typiskt franskt? Liljan som symbol för renhet och kristna dygder finns i dagens lucka.

Stiliserade liljor - symbol för renhet och kristerliga dygder. Foto: Sofia Imberg Bergman /Lagunda

Utsmyckningarna på denna kyrkbänk från tidigt 1629 är stiliserade liljor, fleur-de-lis. Liljan var ett vanligt motiv redan i forntidens Egypten och Grekland och symboliserade oskuldsfullhet och renhet. När kristendomen började spridas i en värld där detta symbolspråk var etablerat var det naturligt att liljan blev en symbol för den oskuldsfulla och rena Jungfru Maria. Senare kom liljan att användas som en mer allmän symbol för renhet, kristen tro och kristna dygder - särskilt tro, visdom och kyskhet.

Runt 1200-talet antogs liljan som en symbol av kungligheter, städer och adliga släkter i katolska länder, framför allt Frankrike. Genom att använda en helig symbol skulle människor förstå att riket/staden/familjen styrdes av Guds vilja, enligt de kristna dygderna.

På den här kyrkbänken är vi långt från franska städer och fransk adel, men liljan finns med bland en rad andra symboler: stjärnor, pelikaner, kors, livshjul, fabeldjur och andra. Ett rikt symbolspråk som väcker fantasi och tankar hos oss också idag, även om vi inte på rak arm vet vad alla bilderna ska symbolisera.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!