14 dec - Frön av Guds ord

En förgylld kotte kan vi se i blomgruppen till jul, men varför finns det förgyllda kottar på vissa predikstolar? I dagens lucka finns en förgylld kotte.

Kotten som ska symbolisera hur frön av Guds ord sprids ut. Foto: SIK/Lagunda

Kottar brukar vi dekorera med till advent och jul, kanske till och med förgyllda kottar. Men varför finns en förgylld kotte på vissa predikstolar? I dagens lucka hittar vi en kotte!

I och med reformationen lyftes predikan fram som en viktig del av liturgin, och kyrkorummet som en plats för predikan. Under kommande århundraden försågs kyrkor med predikstolar, allt från enkla golvpredikstolar och till stora rikt skulpterade och förgyllda predikstolar med stora baldakiner (tak). Uttryck och symbolik var viktigt.

De predikstolar som har en kotte är ofta från mitten av 1700-talet. Typiskt för tiden är predikstolar som placerades högt uppe på väggarna för att övertyga menigheten att det predikade ordet kom från höjden. De utfördes i klassicistisk stil med förgyllda symboler som t.ex. gudstriangeln, palmblad, bok m.m. och i botten en avslutande kotte. Kotten symboliserade spridandet av frön utgående från predikan.

Nästa gång vi sitter vid predikstolen och hör en god predikan kan vi titta på kotten och hoppas att många frön sprider sig till oss!

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!