11 dec - Daniels dag

Daniel är en av profeterna i Gamla testamentet. Han lever i fångenskap i Babylon där många gudar dyrkas, men Daniel är sin judiske Gud trogen. Berättelserna om Daniel och om många andra bibliska gestalter kan vi se i takmålningar.

Daniel besegrar listigt den babyloniska draken. Foto: SIK/Lagunda

Den 11 december har Daniel namnsdag. Namnet finns som dopnamn i Sverige ända sedan 1200-talet och är fortsatt populärt idag. Daniel är en av profeterna i Gamla testamentet. Han lever i fångenskap i Babylon där många gudar dyrkas, men Daniel är sin Gud trogen. Hans gudstro hjälper honom genom alla motgångar, inklusive att bli nedkastad i en lejongrop med hungriga lejon.

Detta finns att läsa i Daniels bok. I Apokryferna finns tillägg till Daniels bok, med berättelser om hur Daniel besegrar avguden Bel och störtar draken i Babylon.
Här på kyrkmålningen ser vi just hur Daniel är i färd med att besegra draken, efter att ha övervunnit avguden Bel.

Idag kan de flesta av oss inte alla berättelser från Gamla testamentet. När vi ser kyrkmålningar kan vi inte tyda och förstå dem, som många människor kunde då bilderna kom till. För en människa i det sena 1400-talet utgjorde Bibelns böcker huvuddelen av de böcker en människa fick del av under hela sin livstid. Innan läskunnigheten blev allmän var det ofta genom bilderna i kyrkorna som människor lärde sig tolka, förstå och minnas Bibelns berättelser. Bilderna var folkets Bibel. Här fick de – och idag vi – påminnas om Daniel och hans gudstro.

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!