10 dec - dagen för mänskliga rättigheter

FNs deklaration om mänskliga rättigheter fyller 70 år idag. Just nu pågår julinsamlingen som fokuserar på flickors rättigheter. I kyrkorna har insamlingar genom tiderna haft olika fokus, men målet är detsamma: att göra världen bättre.

"Fatti Börs. Hvar öm om de fattiga."

Internationella dagen för mänskliga rättigheter är en av FN:s dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet  valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948 – alltså ett riktigt jubileum i år!

Varje år denna tid har Svenska kyrkans internationella arbete sin stora julinsamling. Just i år fokuserar den flickors rättigheter – flickors mänskliga rättigheter.På bilden hittar vi en insamlingsbössa.


”Fatti Börs. Hvar öm om de fattiga.” Omsorg om svaga och utsatta har alltid varit en viktig uppgift för kyrkan. ”Vad du gör mot en av dessa minsta, det gör du för mig” säger Jesus. I det ligger inte bara fysisk omsorg utan också omsorg om mänskliga rättigheter. Att ta vara på varandra och bidra till en bättre värld, så som Jesus lär oss, har alltid varit en central sak i kristendomen. Insamlingarna kan ha varierat och målen likaså, men vi är en del i en länk av omsorg. 

Passa på att stödja julkampanjen denna viktiga dag!

Kalender i advent- och jultid

Öppna luckor och upptäck kulturarvet i Lagundas kyrkor.

Jag vill öppna luckor!