Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

1 dec - Kyrkklockan ringer in advent

I den första luckan finns förstås en kyrkklocka som ringer in till första advent och ett nytt kyrkoår!

En av många kyrkklockor i Lagunda församling. Bild: SIK/Lagunda