Orglarna i våra kyrkor

Tio kyrkor - var och en med egen historia och karaktär - innebär att det också finns tio orglar som är minst lika karaktärsfulla. Lagunda kan inte stoltsera med några stora instrument, men väl med orglar som är unika och älskade på andra sätt.

Orgeln är det största av alla musikinstrument och har stor betydelse både för gudstjänstmusiken och som bärare av en kristen europeisk musiktradition.

Orglar i Lagunda

 • Fleut 4'
 • Trompet 8'

Melodiverk

 • Principal 8'
 • Vox Candida 8'
 • Gedackt 8' 
 • Octava 4' 
 • Fleut 4' 
 • Qvinta 3' 
 • Octava 2' 
 • Trompet 8' 
 • Vox virginea 8' D 

Manual

Disposition

Orgel byggd 1839 av Pehr Gullbergsson, Lillkyrka. Eventuellt återanvända pipor från en 1700-talsorgel. Renoverad 1938 av Bo Wedrup, Uppsala

Nysätra kyrka

Bihangspedal

 • Principal 8' B/D
 • Dubbel Fleut 8'
 • Fleut d`Amour 8'
 • Fugara 8' D
 • Octava 4'
 • Pan Fleut 4'
 • Quinta 3'
 • Octava 2'
 • Trumpet 8' B/D

Disposition

Orgel byggd 1836 av Pehr Gullbergsson, Lillkyrka

Långtora kyrka

Mekanisk. Koppel: I/P, II/P, II/I. 

 • Subbas 16'
 • Nachthorn 4'

Pedal

 • Kvintadena 8'
 • Koppelflöjt 4'
 • Gemshorn 2' 

Manual II

 • Rörflöjt 8'
 • Principal 4'
 • Mixtur 3 ch

Manual I

Disposition

Orgel byggd 1957 av Åkerman& Lund

Kulla kyrka

På västra läktaren finns ett mekaniskt 4-stämmigt positiv med bihangspedal, byggt 1889 av Åkerman & Lund, Stockholm.

Kyrkan har altarpredikstol och orgel placerad ovanför altaret. Denna orgel från 1600-talet kom till kyrkan 1752. Idag återstår endast fasaden.

Holms kyrka

Ursprunglig Fugara 8' utbytt mot flöjt 4', som saknar lägsta oktaven

Bihangspedal

 • Principal 8'
 • Gedackt 8'
 • Oktava 4'
 • Flöjt 4'
 • Trumpet 8'

Disposition

Orgel byggd 1847 av J Blomquist & A Lindgren, Stockholm. Renoverad 1960 av Bo Wedrup.

Hjälsta kyrka

Normakoppel. Mekanisk

 • Subbas 16´
 • Gedacktpommer 8'
 • Koppelflöjt 4'

Pedal:

 • Gedackt 8'
 • Rörflöjt 4'
 • Principal 2'
 • Cymbel 2 ch
 • Krumhorn 8'  
 • Tremulant 

Svällverk:

 • Rörflöjt 8'
 • Principal 4'
 • Spetsflöjt 4
 • 'Waldflöjt 2'
 • Mixtur 3 ch

Huvudverk:

Disposition

Orgel byggd 1970 av Åkerman& Lund

Gryta kyrka

Koppel:  I/PII/PII/I

 • Subbas 16´
 • Violoncell 8´
 • Basun 16´

Pedal:

 • Borduna 8´
 • Fugara 8´
 • Flöjt octaviant 4´
 • Wallflöjt 2´
 • Oboe 8´ fr. g0

Svällverk:

 • Principal 8´
 • Dubbelflöjt 8´
 • Oktav 4´
 • Quinta 3´
 • Oktava 2´
 • Scharf III
 • Cornett III fr. g0
 • Trumpet 8´

Huvudverk:

Disposition

Orgel byggd 1991 av Ålems Orgelverkstad

Giresta kyrka

 • Gedackt 8'
 • Principal 4'
 • Quinta 3'
 • Octava 2'
 • Scharf III-chor

Disposition

Orgelskåp/fasad troligen tidigt 1500-tal, ombyggt flera gånger. Större renovering 1738, kom till Fröslunda 1819. Restaurerad 1997 enligt disposition från 1738.
Kort oktav.

Fröslunda kyrka

Orgeln inköpt från Vindhemskyrkan, Uppsala. 

Mindre orgel skänkt till kyrkan 1999 av skolkantor Ruben Malmfors.

Fittja kyrka

 • Borduna 16

Pedal:

 • Principal 8'
 • Rörflöjt 8'
 • Salicicional 8'
 • Flüte harmonique 8'
 • Oktava 4'

Manual:

Disposition

Orgel från 1870, byggd av Åkerman & Lund, Stockholm.

Biskopskulla kyrka

Idag finns drygt 3000 orglar i Sveriges kyrkor. De flesta av dem används fortfarande i musiken vid gudstjänster. 

Ett tydligt exempel på detta finns i Fröslunda kyrka finns en unik orgel - urspungligen från 1500-talet även om den byggts om under åren. Fasaden är delvis ursprunglig, medan orgelverket till största delen präglas av en större ombyggnation 1738. Till Fröslunda kyrka kom orgeln 1819, då den köptes från Kumla i Närke.

Efter 1600-talet flyttades orglarna till kyrkans västra del allt eftersom nya och större orglar byggdes. De hade då utvecklats och var både konstruerade och lät ungefär på samma sätt som de orglar vi har idag.

I början användes kyrkorglarna troligtvis bara under mässornas ceremonier, men efter reformationen fick de framförallt stödja församlingssången.

Under medeltiden började den finnas i kyrkorna, från början längst fram i kyrkans kor. I flera av Lagundas kyrkor finns dokument eller byggnadsdetaljer som tyder på att det funnits en orgel med placering i koret.

Stöd till församlingens sång