Meny

Kyrkans familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer. Den kan vända sig till er som är gifta eller sammanboende, till er som är skilda eller på väg att skiljas, till dig som har det svårt efter en separation och till dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste.

Du som bor i Lagunda församling är välkommen att höra av dig till Kyrkans familjerådgivning i Uppsala. Verksamheten ingår i det diakonala arbetet och är ett uttryck för kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser.

Familjerådgivning / parterapi

Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell hjälp att

  • bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar.
  • kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt.
  • få en djupare förståelse för sig själv och den andre.
  • skapa fungerande relationer efter en separation.

Familjerådgivningen i Uppsala är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men man tar även emot den som söker själv.

Hos familjerådgivningen i Uppsala  finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet som instrument kan man erbjuda en trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett till en längre serie samtal.

Familejrådgivningens specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. De teoretiska referensramarna vilar i första hand på en psykodynamisk grund. Man har även erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem.

Svenska kyrkans familjerådgivning arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som så önskar har möjlighet att vara anonym.

Medarbetare

Arne Damström, leg. psykolog, auktoriserad kyrklig familjerådgivare
Familjerådgivare, föreståndare

Christina Hänström, leg. psykolog
Familjerådgivare

Karin Cervin, socionom
Familjerådgivare

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans familjerådgivning

Telefon

Om du önskar få information om familjerådgivning går det bra att höra av sig via telefon eller e-post. Tidsbokning sker via telefon.

Telefon 018-51 35 22
E-post familjeradgivningen. uppsala@svenskakyrkan.se

Telefontid måndag-torsdag, kl. 10:00 - 11:00.

Adress

Svenska kyrkans familjerådgivning
Götgatan 3, 1 tr.
753 15 Uppsala

Kostnad

Avgiften är 300 kronor/samtal.

Avgiften är subventionerad av Uppsala kyrkliga samfällighet och näraliggande pastorat.