Stävie minneslund

Minneslund finns i Stävie och på Lackalänga kapells kyrkogård

Minneslunden i Stävie har förnyats.