Foto: Anna Theander

Vesene kyrka

 På 1100-talet eller möjligen kring 1200-talet tros Vesene kyrka ha byggts. På 1700-talet byggdes kyrkan ut åt öster men bara 100 år senare fanns långtgående planer på att riva den. Det blev dock aldrig verklighet.

Kyrkan har flera medeltida inventarier. På norra väggen finns rester av en väggmålning från 1200-talet och på samma vägg kan skådas en träskulptur från medeltidens slut. Den föreställer Den yttersta domen. Även altaruppsatsen med sina helgonbilder och dopfunten är från medeltiden.

Eftersom kyrkan saknar traditionell sakristia byggdes ett litet utrymme vid predikstolen där prästen kunde klä om – och för den delen även uträtta annat om nöden så krävde. Här står den gamla pottan fortfarande kvar!

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt, Vesene kyrka

Vesene kyrka är öppen: 
30 maj-25 augusti, 9.00-17.00

I närheten:
Naturreservatet Hult i Mollaryd.

Mat & fika:
Herrljunga golfkrog, Crea Diem Bokcafé (14 km)

Information & guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.

Tillgänglighet:
Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 37. Handikappsanpassad toalett finns i kyrkan.

Kontakt: 
Herrljunga pastorat
Tfn: 0513-201 00
e-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se

Hitta hit

Från Herrljunga, kör mot Borås, följ väg 183.

Hitta med Google Maps