Foto: Anna Theander

Strängsereds kyrka

Utmed riksväg 40 vid Strängseredssjön ligger Strängsereds 1600-talskyrka.

1671 byggdes Strängsereds kyrka av “alntjockt fyrskrätt timmer”. Den ersatte då en tidigare kyrka, som förmodligen stod på samma plats. Om den tidigare kyrkan vet man inte så mycket mer än att den troligen byggts under tidig medeltid och att 1500-talsbiskopen Ericus Falck förordade att den skulle få förfalla. Församlingsborna måste dock ha ställt upp för sin kyrka för den användes ända fram tills den nuvarande byggdes, drygt 100 år senare.

Från kyrkans första tid återstår endast ett ciborium av trä, ett antependium och en mässhake, som alla är daterade till samma år som kyrkan byggdes. Möjligen är även predikstolen från detta århundrade. 

Jöns Lindberg, en flitig kyrkosnidare i denna del av stiftet, förfärdigade altaruppsatsen 1785. Den visar sex scener ur Jesu liv. 

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt

Strängsereds kyrka är öppen 22 juli-4 augusti 10.00-18.00.

Ulricehamns pastorat
Tfn 0321-28 300

Till församlingens hemsida

Hitta hit

Från väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping, följ skylt mot Strängsered.