Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkrundan i Sjuhärad

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Kyrkrundan

Bakom Kyrkrundan finns nio pastorat i Sjuhäradsbygden i Västergötland som gemensamt arbetar med sommaröppna kyrkor. 

Arbetet finansieras således av dessa tillsammans: Fristads församling, Borås pastorat, Sandhults pastorat, Södra Vings pastorat, Redvägs församling, Ulricehamns pastorat, Herrljunga pastorat, Vårgårda pastorat och Kinds pastorat.

 

Kyrkrundan kommer i ny skepnad under sommaren 2018.

Kyrkrundan fortsätter under 2018 men inte riktigt som förut

De aktiviteter som tidigare samordnades av kommunikatör Anna Theander, är idag upp till varje församling och pastorat att själva ordna med.

Det gör att häftet inte kommer att innehålla de tidigare märken som man kunde samla på i varje kyrka och inte heller de rekommendationer för mat- och fikaställen som tidigare var med.

Den informationen samlar vi istället på webbplatsen, Kyrkrundan.se, och den uppdateras kontinuerligt.

Kvar är också all information om kyrkornas sevärdheter och öppettider för sommaren och du hittar häftet på turistbyrån och i kyrkorna precis som förut i början av juni.

Varför Sjuhärad?

Sjuhärad var som namnet berättar ursprungligen sju gamla härader - ett geografiskt område som länge fungerat som ett begrepp. Idag används inte längre häradsgränserna som administrativa avgränsningar utan snarare de kommunala indelningarna. Därför "stämmer" inte längre området exakt med det gamla Sjuhärad. Istället är det idag framförallt åtta kommuner som utgör området Sjuhärad - kommuner som arbetar gemensamt i ett kommunalförbund. Dessa åtta kommuner utgör också ett Leader-område - och dessutom arbetar man över dessa kommungränser tillsammans inom olika turistiska områden, som till exempel cykelleder, vandringsleder, shopping, gårdsbutiker, fiske med mera. Det föll sig således naturligt att Sjuhärad blev området även för Kyrkrundan.

Bakgrund

Kyrkrundan började som ett Leader-projekt våren 2012. Då hade en förstudie gjorts, som visat att endast ett 15-tal av Sjuhärads nära 150 kyrkor var öppna sommartid, utöver vid gudstjänster och förrättningar. Samtidigt var flera av församlingarna intresserade av att arbeta med en öppen sommarkyrka - men efterfrågade samtidigt möjligheten att "synas" tillsammans med andra pastorat och jobba mer tillsammans.

När projektet Kyrkan som besöksmål (som var det egentliga projektnamnet som ledde fram till Kyrkrundan) avslutades i december 2014 hade 36 kyrkor hållit öppna under sommaren. Det hade glatt många besökare och dessutom engagerat ett stort antal församlingsbor som alla stolt och med glädje visade sin hembygds kyrka.

Vid projektavslutningen tog helt enkelt pastoraten själva över Kyrkrundan, med Fristads församling som administrativ huvudman.

Något för barnen

Under 2016 och 2017 har Kyrkrundan dessutom fått så kallat "riktat församlingsbidrag" från Skara stift och Göteborgs stift för att också kunna arbeta för att tillgängliggöra kyrkorummet för barn och presentera allt spännande som finns där. Därför kommer det från 2016 att finnas någon speciell liten aktivitet för alla barn i varje öppen kyrka!

 

Kontakta kyrkrundan

Kyrkrundan
Fristads församling
Stora Vägen 2
513 34 Fristad

Tfn 033-22 23 00

E-post