Foto: Gerd Ljungqvist Persson

Ods kyrka

En ståtlig medeltida madonna och Karl XII:s nattvardskalk finns bland inventarierna i Ods 1100-talskyrka.

 I Od ligger den lilla medeltidskyrkan på en kulle där den ursprungliga kyrkogården var belägen. Den romanska kyrkan byggdes ut i mitten av 1700-talet och därefter byggdes koret om och blev tresidigt.

Här finns spår av medeltida målningar och en dopfunt från 1100-talet.

Altartavlan är från 1400-talet och hämtad från kontinenten. Motivet berättar om korsnedtagningen.

Den ståtliga vackra madonnan i trä har fått komma tillbaka till kyrkan. Den flyttades ut under reformationen och blev senare museiföremål under en period men pryder nu sin plats i en nisch vid norrväggen. Madonnan bedöms vara från 1500-talet och var en gång känd för att ha undergörande förmåga att hjälpa födande kvinnor.

Predikstolen är från 1717 och har snidats av bildhuggaren Bengt Wedulin.

Några av de tidigare prästerna minns man fortfarande i kyrkan genom dels en minnestavla över familjen Odhelius. Det var kyrkoherde Odhelius som lät bygga ut kyrkan. Här finns också ett epitafium över kyrkoherdeparet Rhyzelius – vars son Andreas så småningom blev biskop i Linköping. Men innan dess blev denne Odgosse utnämnd till Karl XII:s hovpredikant och sägnen berättar att han fick en nattvardskalk 1717 och att den hade smugglats ut från Ryssland efter slaget vid Poltava. Rhyzelius skänkte kalken till Ods kyrka 1724 och här finns den fortfarande kvar, till allmän beskådan i ett glasskåp längst bak i kyrkan. Där finns också en Karl XII-bibel, en Gustav Vasa-bibel och kyrkans vackra ädelstensbeklädda brudkrona!

Ods kyrka byggdes under tidigt 1100-tal. Lika gammal är dopfunten, med unika motiv ur Sankt Nikolaus liv. 

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt, Ods kyrka

Ods kyrka är öppen: 
17 juni-1 september, 11.00-18.00

I närheten:
Intill kyrkogården järnåldersgravfält. I bygden gårdsbutiker, konstnärer och många utflyktsmål.

Mat & fika:
Crea Diem Bokcafé intill kyrkan.

Information & guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.

Tillgänglighet:
Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 36. Handikappsanpassad toalett finns i vaktmästarbyggnaden

Kontakt: 
Herrljunga pastorat
Tfn: 0513-201 00
e-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Hitta hit

Från väg 182, följ skyltar mot Bokcafé. Kyrkan ligger bredvid caféet.

Hitta med Google Maps