Kvinnestads kyrka

Kyrkan, med sina över 100 speciella förgyllda trästjärnor i taket, ligger på en udde i Kvinnestadsjön.

Kyrkan i Kvinnestad ligger på en udde i Kvinnestadssjön och byggdes av gråsten från trakten på 1200-talet. Under medeltiden fanns en försvarsborg här och en vallgrav runt kyrkogården skyddade mot ovälkomna gäster. Vid utgrävningar har man hittat föremål från 1300-talet och dateringe av borgen pekar mot detta århundrades andra hälft. Borgen lär ha legat väster om kyrkan på två kullar. Den verkar ha haft olika funktioner. På kullen som kallas Borrebacka verkar det ha handlat om en stallanläggning, medan Slottskullen tycks ha fungerat som en försvarsanläggning.

Kyrkan är präglad av olika århundraden. Dopfunten har förmodligen funnits här från början. Den har avrinningshål och kan dateras till 1200-talets första hälft. Läktaren och predikstolen representerar 1600-talet och altaruppsatsen är från 1700-talet då även det lilla gaveltornet tillkom.

Sina nygotiska bänkar fick kyrkan på 1800-talet. Då tog man också bort de över 100 speciella förgyllda trästjärnorna i taket – men de plockades fram igen på 1960-talet och kan åter beskådas i brädtaket. Stjärnorna är unika för kyrkan – men också det faktum att porten sitter på den norra väggen!

Lyssna på audioguide om kyrkan

 

Öppettider och kontakt

Öppettid: juni, juli och augusti, klockan 8.00 - 20.00

Vårgårda Pastorat

Tfn: 0322-737 00